חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה ואחזקת חומרה, תוכנה ורישוי בתחום התקשוב, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/197/0008/00
תאריך פרסום:
30/05/2016
תאריך אחרון להגשה:
31/10/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
30/05/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/09/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
3,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר