חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי ייעוץ בתחום הסייבר ואבטחת מידע, עבור רשות שדות התעופה  
מספר מכרז:
2016/197/0001/00
תאריך פרסום:
18/07/2016
תאריך אחרון להגשה:
12/09/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
18/07/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
23/08/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
1,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר