חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו - וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון
מספר מכרז:
2016/077/0002/00
תאריך פרסום:
27/07/2017
תאריך אחרון להגשה:
06/08/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
27/07/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/08/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר