חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה עם אדריכל למתן שירותי תכנון כוללני לפרויקט מבנה חניה לחברות השכרת הרכב ואופציות לתכנון מבנה חניה נוסף בחזית טרמינל 3 בנתב"ג ו/או למתן שירותי פיקוח עליון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/074/0012/00
תאריך פרסום:
16/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
29/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
02/04/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר