חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לאספקת והקמת גדר סופגת אנרגיה במסוף טאבה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/074/0002/00
תאריך פרסום:
06/06/2016
תאריך אחרון להגשה:
28/09/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
06/06/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
20/06/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
1,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר