חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון, ייצור, אספקה והתקנת דלפקים, באולם נוסעים יוצאים -טרמינל 1, בנמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/073/0079/00
תאריך פרסום:
05/01/2017
תאריך אחרון להגשה:
14/02/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
05/01/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
24/01/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר