חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות בינוי להרחבת מתחם בידוק בטחוני במבנה הקרקעי - טרמינל 3, בנמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/073/0078/00
תאריך פרסום:
02/02/2017
תאריך אחרון להגשה:
27/03/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
02/02/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
01/03/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר