חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון, ייצור, אספקה והתקנת שולחן בקרה, עבור מרכז שליטה באגף השינוע - נמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/073/0077/00
תאריך פרסום:
19/12/2016
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
19/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/01/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר