חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות סימון כבישים ומסלולים, תמרורים והסדרי תנועה, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/073/0067/00
תאריך פרסום:
15/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
13/02/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
15/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
15/01/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר