חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי בדיקה תקופתית למעליות, דרגנועים ודרכנועים, באתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/073/0046/00
תאריך פרסום:
18/08/2016
תאריך אחרון להגשה:
10/10/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
18/08/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
18/09/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
300

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר