חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח במסלולים, כבישים ורחבות חנייה, עבור חטיבת אחזקה, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/073/0042/00
תאריך פרסום:
05/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
07/11/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
05/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
05/10/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
2,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר