חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות הדברת עשבי בר, כיסוח ואחזקת שטחי בור, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/073/0032/00
תאריך פרסום:
07/07/2016
תאריך אחרון להגשה:
29/08/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
07/07/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
07/08/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
2,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר