חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקת מערכות לטיפול במים בשיטת אוסמוזה הפוכה, המותקנות בנמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/073/0026/00
תאריך פרסום:
08/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
01/12/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
08/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/11/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר