חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי הסעדה שונים בנתב"ג עבור עובדי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0696/00
תאריך פרסום:
23/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
25/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
23/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
19/04/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר