חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון במסוף אלנבי עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0667/00
תאריך פרסום:
23/02/2017
תאריך אחרון להגשה:
03/04/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
23/02/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/03/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר