חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Open Tender for the Acquisition and Supply of Aircraft Rescue & Fire Fighting Vehicles
מכרז פומבי בינלאומי לאספקת רכבי כיבוי תעופתיים
מספר מכרז:
2016/070/0666/00
תאריך פרסום:
20/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
12/06/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
20/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/05/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר