חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת כלי נשק, חלקי חילוף, אביזרים וציוד היקפי לכלי נשק, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0632/00
תאריך פרסום:
09/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
27/04/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
09/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
23/04/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר