חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקת שטחי גינון בשד"ת הרצליה, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0606/00
תאריך פרסום:
12/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
16/01/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
12/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
01/01/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר