חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Invitation to Participate in the Pre-Qualification Stage of Tender for the Supply of Enclosed Baggage Carts
מכרז פומבי בינלאומי (הכולל שלב מיון מוקדם) לאספקת עגלות מטען להובלת כבודה בתפזורת
מספר מכרז:
2016/070/0592/00
תאריך פרסום:
22/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
17/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
22/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/07/2017 שעה: 14:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר