חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון שטיחים בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0567/00
תאריך פרסום:
03/04/2017
תאריך אחרון להגשה:
11/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
03/04/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
25/04/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר