חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Tender for the Acquisition and Supply of Airfield Guidance Signs for the Israel Airport Authority
מכרז בינלאומי לאספקת שילוט מבצעי מואר למסלולים, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0506/00
תאריך פרסום:
05/01/2017
תאריך אחרון להגשה:
13/03/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
05/01/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
19/02/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר