חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע בדיקות מעבדה בפרויקטים שונים באתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0485/00
תאריך פרסום:
03/11/2016
תאריך אחרון להגשה:
27/02/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
03/11/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
10/02/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר