חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לתכנון, יצור, אספקה והתקנה של מוצרי מתכת ליחידות הביטחון של רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0479/00
תאריך פרסום:
17/11/2016
תאריך אחרון להגשה:
29/12/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
17/11/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
05/12/2016 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר