חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שרותי הסעות לנוסעים בתחום השטח האווירי בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2016/070/0472/00
תאריך פרסום:
07/11/2016
תאריך אחרון להגשה:
19/12/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
07/11/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/11/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
1,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר