חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי הסעות לעובדי רשות שדות התעופה ואחרים המורשים מטעמה בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון
מספר מכרז:
2016/070/0454/00
תאריך פרסום:
07/11/2016
תאריך אחרון להגשה:
19/12/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
07/11/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
13/12/2016 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר