חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Tender for the Design, Supply, Installation, Integration, Maintenance and Support of Carry-on Baggage Checkpoint and Management System for the Israel Airport Authority
מכרז פומבי לתכנון, אספקה, התקנה ושירותי תמיכה למערכת ניהול כבודת יד בתהליך נוסע יוצא עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0452/00
תאריך פרסום:
06/04/2017
תאריך אחרון להגשה:
31/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
06/04/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
12/06/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר