חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת עם משרדי מהנדסים למתן שירותי ניהול פרויקטים, פיקוח הנדסי ותיאום תכנון עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0449/00
תאריך פרסום:
08/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
16/01/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
08/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/12/2016 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר