חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Open Tender for the Supply of Airfield Ground Lighting Transformers and Connectors
מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת שנאים וקונקטורים לתאורת מסלולים עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0428/00
תאריך פרסום:
22/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
23/02/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
22/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/02/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר