חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה ומתן שירותי אחזקה של מכשירי מטהרי אוויר אוטומטיים בנתב"ג ובאתרי הרשות, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0368/00
תאריך פרסום:
08/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
27/10/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
08/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/10/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
300

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר