חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להעסקת חברת יעוץ המתמחה בתחום ניהול מסחרי, יזמות, תכנון והקמה של קניונים ומרכזי קניות ומסחר - בשוק הקמעונאי המקומי
מספר מכרז:
2016/070/0365/00
תאריך פרסום:
08/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
15/11/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
08/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
13/11/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
300

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר