חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת כלי וחומרי עבודה, ציוד טכני, חומרי אינסטלציה, צנרת לגינון ומוצרי בנייה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0364/00
תאריך פרסום:
22/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
14/11/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
22/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
11/11/2016 שעה: 14:00
סכום לתשלום:
300

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר