חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה של 2 צ'ילרים (8 ו-9), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור במרכז האנרגיה של טרמינל 3 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0350/00
תאריך פרסום:
11/08/2016
תאריך אחרון להגשה:
27/10/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
11/08/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
31/08/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
10,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר