חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי אספקת כוח אדם לביצוע הרצות בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0326/00
תאריך פרסום:
19/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
10/11/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
19/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
24/10/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
300

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר