חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה עם חברת ניהול פרויקטים לצורך קבלת שירותי ניהול ופיקוח לשלב הביצוע בפרויקט ההסבה לגז טבעי בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0310/00
תאריך פרסום:
05/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
31/01/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
05/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
11/12/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
1,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר