חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי לאספקת ציוד משרדי, צרכי שתייה, מוצרי נייר, טונרים וראשי דיו מתכלים עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0282/00
תאריך פרסום:
18/08/2016
תאריך אחרון להגשה:
19/09/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
18/08/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
16/09/2016 שעה: 14:00
סכום לתשלום:
1,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר