חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת עם משרדי מהנדסים למתן שירותי תכנון ופיקוח עליון בנושאי: תכנון גאומטרי, תכנון תעופתי, ניקוז, תכן מבנה, תכנון תנועתי, תכנון נופי, בטיחות אש ואינסטלציה-תשתיות חוץ, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0244/00
תאריך פרסום:
25/07/2016
תאריך אחרון להגשה:
05/09/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
25/07/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
15/08/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר