חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ליווי, תפעול, פיקוח ובקרה על מערך ההשקעות של רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0226/00
תאריך פרסום:
23/06/2016
תאריך אחרון להגשה:
25/08/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
23/06/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
23/08/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
300

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר