חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון, סבלות ואחזקה בטרמינל, במשרדים, שטחים חיצוניים ואזורי התמך בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0223/00
תאריך פרסום:
07/07/2016
תאריך אחרון להגשה:
22/08/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
07/07/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
27/07/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
3,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר