חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אדריכל באגף התכנון של חטיבת תכנון והנדסה ברשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0173/00
תאריך פרסום:
14/07/2016
תאריך אחרון להגשה:
06/09/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
14/07/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
31/07/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
300

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר