חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי העתקות עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/070/0161/00
תאריך פרסום:
16/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
24/04/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
20/04/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר