חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Open Tender for the Supply of Walking Behind Belt Loader
מכרז פומבי לאספקת מסועי חגורה - אדם הולך
מספר מכרז:
2016/070/0093/00
תאריך פרסום:
01/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
22/12/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
01/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
02/12/2016 שעה: 14:00
סכום לתשלום:
1,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר