חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת וציוד לניהול שליטה ובקרה על מערך חניוני רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2015/197/0040/00
תאריך פרסום:
16/05/2016
תאריך אחרון להגשה:
10/10/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/05/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
30/05/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר