חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לאפיון, תכנון, הקמה ותחזוקה של מרכז מבקרים חוויתי, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2015/070/0570/00
תאריך פרסום:
18/07/2016
תאריך אחרון להגשה:
28/11/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
18/07/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
05/08/2016 שעה: 14:00
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר