חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת שירותי דיגום ואנליזה של שפכים, קולחין, מים וקרקע בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2015/070/0497/00
תאריך פרסום:
01/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
20/02/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
01/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
17/02/2017 שעה: 14:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר