חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע בור שאיבה וקו סניקה במסוף נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2015/070/0466/00
תאריך פרסום:
13/07/2017
תאריך אחרון להגשה:
21/08/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
13/07/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
30/07/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר