חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות אל-פסק (UPS) בהספק של KVA 900 בתחנות הכוח המבצעיות בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2014/070/0555/00
תאריך פרסום:
24/11/2016
תאריך אחרון להגשה:
30/01/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
24/11/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/12/2016 שעה: 14:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר