חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - לבצוע פרויקט ייצוב שדרוג והרחבת מערכת המיון בטרמינל 3 בנתב"ג, אספקת חלקי חילוף ולמתן שירותי תמיכה טכנית
מספר הודעה:
9
תאריך פרסום:
10/05/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
29/05/2017
תאריך סיום פרסום:
29/05/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים:
BEUMER GROUP FRANKFURT GMBH
שווי ההתקשרות:
היקף בצוע השדרוג וההרחבה מוערך בכ- 65,000,000 ש"ח
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
כרמל גולדברג
דוא"ל איש קשר:
Carmelgo@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר