חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שרותי אחזקה כוללת, שדרוג, עדכוני תוכנה ותיקון נזקים למערכת הגנה היקפית, מתוצרת חברת מגל, במסוף אלנבי
מספר הודעה:
6
תאריך פרסום:
25/04/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
16/05/2017
תאריך סיום פרסום:
16/05/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
3 שנים
שם ספק/ים:
מגל בע"מ
שווי ההתקשרות:
לאחזקה כוללת - כ- 100,000 ₪ בשנה
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
ערן רוסלר
מספר פקס:
03-9752608
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר