חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - למתן שירותי סיוע אחזקה למערכת ניהול ומיתוג טמ"ס 360
מספר הודעה:
5
תאריך פרסום:
06/03/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
23/03/2017
תאריך סיום פרסום:
23/03/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
שלוש שנים ובנוסף אופציה ל- 36 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
בינת יישום מערכות בע"מ
שווי ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
מורן כהן - פנקר
דוא"ל איש קשר:
Logistics-mint@iaa.gov.il
מספר פקס:
03-9752608
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר