חיפוש באתר
 

הודעה על בחינת קיומם של ספקים (ספק יחיד/חו”ל) / מיזמים

פרטי ההודעה
 
נושא:
פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - להתקשרות לחידוש, שדרוג ותחזוקת רישיונות תוכנות אוטוקאד ומוצרי אוטודסק
מספר הודעה:
3
תאריך פרסום:
26/02/2017
תאריך אחרון להשגה/מענה:
15/03/2017
תאריך סיום פרסום:
15/03/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
3 שנים ואופציה לעד 36 חודשים נוספים
שם ספק/ים:
תים תוכנה בע"מ
שווי ההתקשרות:
כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
 
איש קשר ברשות:
פלג מצויינים
דוא"ל איש קשר:
PELEGME@IAA.GOV.IL
מספר פקס:
03-9711296
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר